Spaningar inför hösten 2021

Det känns i luften att hösten är här på riktigt nu. Och med den går många inom handeln in i en intensiv period både operativ och administrativt. Säsongsskifte innebär fokus i sortiment och mindset hos konsumenterna. Och snart är drar julhandeln igång på allvar. Samtidigt ska man lägga budget för 2022 och gissa vad det året bär i sitt sköte. De två senaste åren har

Läs mer »

Blir “Just in time” förpassat till historien nu?

Pandemin har påverkat hela världen på olika sätt. Vi har sett en hälsokris, en finansiell kris, en humanitär kris för att inte tala om de omedelbara effekterna på rese- och restaurangnäringen, liksom flera branscher inom detaljhandeln. Men de störningar som nu finns kan inte bara hänföras till pandemin. Viruset må vara den utlösande faktorn eller katalysatorn bakom utmaningarna i världshandeln, men det verkliga problemet är kanske,

Läs mer »

Är det nya normala att det inte blir normalt?

De senaste åren har handeln uthärdat den digitala transformationen, först motvilligt, därefter inte sällan i en forcerad omställning där man misslyckats att förstå kopplingen mellan den befintliga fysiska affären och den onlineaffären. Sedan snart ett och ett halvt år har transformationen accelererats av Covid-19 och vi har haft en period av förskjuten konsumtion mot kategorier som gynnas av att många konsumenter tillbringat en större andel

Läs mer »

Framtidens etableringsstrategi och last mile som hot och möjlighet

För sisådär 15 år sedan var det inte ovanligt att man som retailer krävde 10års- kontrakt för att skriva på en etablering. Små lokaler i rätt lägen överläts för miljonbelopp och det var självklart att ett läge på Drottninggatan eller Gallerian hade miljonprislapp för den som ville köpa sig en placering. När fotokedjorna avvecklade sina butiker som en konsekvens av teknikutvecklingen var det en köpfest

Läs mer »

Svarta svanar i varuförsörjningen

Fartyget Ever Givens (Det är rederiet som heter Evergreen) grundstötning i Suez kom vid ett riktigt dåligt tajmat tillfälle, just som ekonomierna skulle behöva gasa sig ur effekterna av pandemin. Det accentuerar också frågan ytterligare om beroendet av långa varuförsörjningslinjer, något som genast kom på agendan under förra våren då logistikkedjorna kortsiktigt brakade samman under de första månaderna av pandemin – där aktörer i Europa

Läs mer »

Physical first som ett sätt att växa efter pandemin

Jo, du läste rätt. Inte digital first utan physical first. I veckan som varit har det kommit spännande nyheter om att flera kedjor ämnar expandera med nya butiker i stor skala. De har såklart i de flesta fall också en digital agenda men har ingen egentlig preferens för den ena kanalen eller den andra. För att låna ett ord från Arne Påposten Andersson, så är

Läs mer »