Butiken är död! Länge leve butiken!

Den fysiska butiken har setts som slutet på köpresan, men när kostnaderna för att rekrytera nya kunder ökar till onlineaffären ökar, kan butiken snarare ses som starten på köpprocessen. Physical first kan bli konsekvensen för många ehandlare när kostnadsstrukturen förändras i takt med att effektiviteten i marknadsföringen sjunker och konkurrensen om sökorden ökar.  Butiksdöden har länge gått vid detaljhandelns sida, för att travestera på den

Läs mer »

20-talets utmaningar för världsekonomin och handeln

“Historien upprepar inte sig själv, men den rimmar” – om detta skrev jag i ett tidigare inlägg där jag påstod att vi på 20-talet står inför en brytningstid på samma sätt som världen gjorde för hundra år sedan. Och nog rimmar inledningen på detta decennium med 1920-talet på ett sätt som inte bara är positivt. Pandemi, ett isolationistiskt USA, inflationistiska tendenser, högljudda diktaturer och rusande

Läs mer »

Spaningar inför hösten 2021

Det känns i luften att hösten är här på riktigt nu. Och med den går många inom handeln in i en intensiv period både operativ och administrativt. Säsongsskifte innebär fokus i sortiment och mindset hos konsumenterna. Och snart är drar julhandeln igång på allvar. Samtidigt ska man lägga budget för 2022 och gissa vad det året bär i sitt sköte. De två senaste åren har

Läs mer »

Blir “Just in time” förpassat till historien nu?

Pandemin har påverkat hela världen på olika sätt. Vi har sett en hälsokris, en finansiell kris, en humanitär kris för att inte tala om de omedelbara effekterna på rese- och restaurangnäringen, liksom flera branscher inom detaljhandeln. Men de störningar som nu finns kan inte bara hänföras till pandemin. Viruset må vara den utlösande faktorn eller katalysatorn bakom utmaningarna i världshandeln, men det verkliga problemet är kanske,

Läs mer »

Är det nya normala att det inte blir normalt?

De senaste åren har handeln uthärdat den digitala transformationen, först motvilligt, därefter inte sällan i en forcerad omställning där man misslyckats att förstå kopplingen mellan den befintliga fysiska affären och den onlineaffären. Sedan snart ett och ett halvt år har transformationen accelererats av Covid-19 och vi har haft en period av förskjuten konsumtion mot kategorier som gynnas av att många konsumenter tillbringat en större andel

Läs mer »

Framtidens etableringsstrategi och last mile som hot och möjlighet

För sisådär 15 år sedan var det inte ovanligt att man som retailer krävde 10års- kontrakt för att skriva på en etablering. Små lokaler i rätt lägen överläts för miljonbelopp och det var självklart att ett läge på Drottninggatan eller Gallerian hade miljonprislapp för den som ville köpa sig en placering. När fotokedjorna avvecklade sina butiker som en konsekvens av teknikutvecklingen var det en köpfest

Läs mer »