oktober 9, 2019

Back to the future

”Folk talar om marknadsfluktuation. Min känsla är att marknaden går upp och ner i förhållande till initiativet och kreativiteten hos de människor som skapar marknaden.

Läs mer »