Skärmavbild 2020-07-30 kl. 09.45.59

Framtiden blir inte vad den har varit – varning för förutsägelser

Vi översvämmas nu om spaningar och rapporter om hur krisen kommer förändra hur konsumenterna agerar för all framtid. Vi kommer till till exempel aldrig mer jobba från kontor, alltid konsumera medvetet och nu blir allt digitalt. Men stämmer det verkligen. Utifrån tidigare profetior om framtiden kan man konstatera att många varit rena spekulationer eller försök att påverka utifrån hur ens egen affär skulle gynnas bäst. 

Deloitte har i rapporten The future is coming … but still one day at a time tittat på förutsägelser gällande trender och konsumtion som förutspått genomgripande förändringar de senaste åren. Här är några av de trender som skulle transformera konsumtionen:

En annan personlig favorit är hur man de senaste åren pratat om att röstsök kommer dominera. Deloitte skriver:

“Our analysis revealed they shared a set of common flaws:

For one, many of the predictions were self- serving—they had been made by industry or company leaders focused on selling a service and were based on commissioned surveys, white papers, research projects, etc., all of which usually drive toward a predetermined conclusion. customer adoption, the economic reality, and regulatory hurdles in achieving that future. In fact, we couldn’t identify a single technology that arrived and achieved significant industry disruption within a five- to seven-year time horizon.

Many also failed to specify a clear time horizon when talking
of the “future,” thereby limiting their value for retail and consumer products companies as to when they could effectively incorporate these insights into their strategic planning.

Others seemed entirely prophetic with headlines stating outlandish predictions for the future of retail without robust supporting analyses or data.

Finally, and perhaps most common, were predictions based on the rise of a specific technology—such as virtual reality, mobile payments, or drone delivery—that ignored customer adoption, the economic reality, and regulatory hurdles in achieving that future. In fact, we couldn’t identify a single technology that arrived and achieved significant industry disruption within a five- to seven-year time horizon.”

På samma sätt har jag flera gånger nämnt Boston Consulting Groups rapport  som en bra läsning omkring hur kriser påverkat konsumtion och beteendeförändringar tidigare. Att vi mycket väl kan ha omfattande förändringar under krig och kriser, men att det under pågående förändring är svårt för att inte säga omöjligt att förutspå vad som kommer förbli varaktiga förändringar. Därför tar jag personligen alla förutsägelser omkring att vi aldrig mer kommer resa, aldrig mer jobba från kontor och i framtiden bara konsumera medvetet med en nypa salt. Kriser leder ofta till varaktiga beteendeförändringar men exakt vilka är omöjligt att förutsäga utan måste anges med olika grader av sannolikhet. Och det hjälper föga att fråga konsumenten som är fullt upptagen med att krisa och fångad i sin egen sinnesstämning. BCGs analys kan läsas här.

Enligt mig bör man snarare, hålla så mycket som möjligt öppet och planera för flera olika framtider parallellt och inte fokusera på en enda möjlig framtid som är påverkad av våra egna önskemål, drömmar, rädslor och förutfattade meningar om framtiden. Nedan har McKinsey gjort nio olika scenarios för framtiden, i artikeln från maj som kan läsas här.

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Skriv ut
Share on email
Email