Skärmavbild 2021-03-06 kl. 11.33.34

Handelns utveckling 2021-2025 – uppdaterad

I samband med årsskiftet skrev jag en artikel om den fysiska butikens framtid, som jag fick många positiva kommentarer om. Under lång tid har många kedjor haft digital first som mantra i sina investeringar i tron att man automatiskt blir mer relevant ju mer digital man blir. Men eftersom relevans handlar om erbjudande snarare än kanal så behöver man först säkra att varumärket har en dragningskraft. För att åstadkomma det kan “physical first” vara en högst användbar strategi – att investera i sina butiker, givet att butiksnätsplaneringen är rätt gjord och butikerna ligger där de ska. 

I artikeln gjorde jag ett antal påståenden om handelns utveckling de kommande åren, som en konsekvens av pandemin och de permanent förändrade beteenden som blir konsekvensen av denna.  

Här kommer en liten update på de punkter jag lyfte fram då:

  • “Ytterligare minskning av antalet mode- och skobutiker. Det har under lång tid funnits en överetablering som en konsekvens av fast fashion-segmentets dominans, kraftiga etableringsprogram under millenniets första årtionden och ehandels tillväxt. Pandemin har minskat behovet av nya kläder och skor eftersom detta är en bransch som drivs av social interaktion och även av resande.”

Update: I samband med New York Fashion week spanade McKinsey om att modebranschen återhämtar sig först 2023-2024.

  • “Detta innebär i sin tur att vi kan förvänta oss en ökad andel vakanser i våra köpcentrum och att vissa köpcentrum som inte positionerat sig innan den digitala transformationen får svårt att attrahera nya hyresgäster. Kanske kommer köpcentrumen att delas upp i olika kategorier där ett fåtal av dessa kan behålla en sann destinationsposition och andra får konverteras till närservice eller som stödjepunkter för e-handeln.”  

Update: Vakansgraden i svenska köpcentrum ligger nu på ungefär 12% och vissa lägen är inte roliga att besöka alls. I USA har en fastighetskris seglat upp och flera fastighetsägare med exponering mot retail har också gått i rekonstruktion. Även i UK där vakansgraden var 9 % redan för två år sedan, har pandemin orsakat stora hål i gatubilden där bara Debenhams likvidation innebär att ytterligare en miljon kvadratmeter står tomma. 

  • “Den lokala handeln vinner andelar. Bostadsnära service och handel blir en möjlighet när allt fler jobbar hemma. Små och yteffektiva koncept och obemannade alternativ skapar en ny tillväxtspiral som komplement till ehandeln i både bostadsnära lägen och på mindre orter som lever upp när en högre andel av handeln stannar kvar lokalt. Micro mobility blir en fortsatt stark trend och 15-minuterssamhället växer fram. “

Update: Paris borgmästare Anne Hidalgo har i sitt manifest för kommande val deklarerat att Paris ska bli en 15- minutersstad.

  • “Lågpris fortsätter att öka oavsett konjunktur. Hardiscountformaten i Dollarstoresegmentet har vuxit även i pandemins epicentrum USA under det senaste året, med en butiksöppning var stjätte timme. Lågpris kan etablera i spåren efter den ökade vakansgraden i köpcentrumen och kommer erbjudas ytor som tidigare var förbehållen annan sällansköpshandel. Acceptansen för lågpris och utvecklingen av nya och attraktiva koncept borgar för att denna del av handeln har en ljus framtid framför sig trots att hållbarhetsfrågan kommit högt upp på agendan. Vi konsumenter säger ofta en sak och gör en annan och så långt har vi valt att kompromissa med våra övertygelser bara priset varit tillräckligt lågt.”

Update: I artikeln “Varför lågprishandeln växer i fysisk butik, trots den digitala transformationen” beskriver jag hur lågprishandelns främsta psykologiska konkurrensfördel är omedelbar behovstillfredställelse som gör att just det faktum att man får produkten direkt i butiken ökar kundnöjdheten. 

Det visar sig också att forskning tyder på att jakten på erbjudanden är ärftlig.

  • E-handeln förblir på en hög andel av den totala handeln under kommande år, givet att en stor andel nya konsumenter, inte minst äldre börjat ehandla under pandemin. Under de senaste åren har digital natives som NA-KD etablerat pop-up:er i köpcentrum och jag tror att vi kommer få se liknande etableringar i takt med att kostnaden för att växa kundbasen går upp. Min bedömning är att Amazon inträder på marknaden inte får något större avtryck i konkurrensbilden på den svenska marknaden utan att man kommer fortsätta spela med den längre horisonten i sikte, framför snabb tillväxt.”

Update: Boston Consulting Group har spanat om Amazons framtid i Norden och skriver:

“Amazon could become the largest e-commerce player in the Nordics and capture 5-10% share of the e-commerce market”

I veckan som gick öppnade man också sin första Amazon Go-butik utanför USA, genom etableringen i London. 

  • Flera varumärken kommer gå D2C eller Direct to consumer. Nike fattade ett strategiskt beslut för några år sedan att omvärdera samarbetet med större delen av sina återförsäljare och har istället fokuserat på egna kanaler framför mindre återförsäljare, lågprisaktörer och Amazon. Skälet var bland annat att kunna visa sina produkter i en varumärkesbyggande miljö. Under pandemin har kombinationen av egna butiker och ehandel varit extremt lyckosam, en utveckling som både visar vägen för andra varumärken men som också är dystra utsikter för grossister och agenter som tidigare varit en fördyrande men integrerad del i distributionsledet.”

Update: För ett par veckor sedan skrev jag en artikel specifikt om denna utveckling som går att läsa här – trenden har snarare förstärkts under Q1 2021. Artikeln “Om D2C och varför den digital transformationen inte bara handlar om e-handel” går att läsa här.

  • “De gamla kedjorna har fortsatt problem i omställningen. De har försvagade varumärken och är etablerade på snart sagt alla handelsplatser i landet. När handeln rör sig mot online minskar butiksbesöken och konverteras i bästa fall till en onlinekund, men med fortsatt höga kostnader i det fysiska butiksnätet och lägre marginaler online är det inte självklart att digitaliseringen blir en lönsam affär. I takt med att butiksstängningarna ökar behöver de investera mer i performance marketing och får högre kostnader för returer. Risken är att den forcerade förflyttningen innebär ett nettotapp på omsättning som i sin tur leder till minskade inköpsvolymer och därmed högre inköpspriser. Dödsspiralen är ett faktum.”

Update: Rapporter från USA visar på gigantiska returer i spåren av ehandelns ökning under pandemin. En högre andel onlineförsäljning innebär också nya kostnader att ta hänsyn till, liksom en högre miljöpåverkan. 

  • De kedjor och detaljhandelskoncerner som har muskler kommer investera mer i R&D för att utröna den optimala mixen online och offline. Hur mycket innebär en butiksetablering eller avveckling i tillväxt online i närområdet? Hur kan en klassisk etableringsplan där så gott som alla handelsplatser skall täckas in effektiviseras genom en kombination av online, feeder stores, mindre bostadsnära butikskoncept och ett fåtal destinationsbutiker för att bygga varumärke och visa hela sortimentet?”

Update: En aktör som investerar stort i framtida utveckling är Wal Mart som också förefaller gå i direkt angrepp på Amazon. Även Target investerar tungt i nya lösningar och använder butiksnätet och den digitala butiken i en tajt symbios. Nu investerar man 4 miljarder dollar per år under de närmaste åren för att uppdatera och utveckla butiksnätet. 

Update: Häromdagen meddelade Minisos kinesiska ägare Ye Guofu , som 2013 åkte till Japan och inspirerades av Uniqlo och Muji och sedan skapade ett eget koncept. Sedan dess har 4330 Miniso-butiker öppnats varav 60% inom Kina. Nu signalerar ägaren att det är dags att fokusera på internationell tillväxt. 

  • Ikoniska varumärken får ett andra liv online. I USA har Retail Ecommerce Ventures köpt upp varumärken såsom till exempel Radioshack och integrerat dem i sin onlineaffär. På så sätt får de tillgång till det som en ehandlare normalt inte har – ett varumärke med kännedom, tänkbarhet och preferens. Det bör innebära lägre kostnader för att driva trafik och lär återupprepas på fler ställen.”

Update: Denna utveckling ser vi även här hemma med Joy´s återuppståndelse. 

 

 

” Handeln har aldrig varit en lugn hamn och tittar man tillbaka på de senaste trettio åren och de omvälvande händelser som påverkat det detaljhandelslandskap som vi tar för självklart, så inser man också kraften i den utveckling vi ser just nu. Pandemin accelererar utvecklingen och för alla oss som på något sätt jobbar i och med handel kommer det fortfarande vara en spännande arbetsplats under överskådlig tid.”

 

Tycker du att det är spännande saker som händer inom handeln och vill diskutera djupare med andra beslutsfattare? Retailomania Round Table är ett nätverk för beslutsfattare och ledande företrädare inom handeln där vi nu, på förfrågan undersöker möjligheterna att starta upp en ny grupp, allt för att öka deltagarnas insikter om utvecklingen inom handeln just nu. Läs mer här.

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Skriv ut
Share on email
Email