Skärmavbild 2021-02-27 kl. 05.42.17

Kommer konkurrensen öka ännu mer, i takt med att pandemin ebbar ut?

Under pandemin har man, som aktör i handeln, antingen varit drabbad eller dopad. Konsumenternas ökade tid i hemmet och obefintlig internationell turism har lett till att bygghandeln exploderat och outdoor exploderat, samtidigt som modebranschen hackat betänkligt. Frågan är vad som händer när pandemin ebbar ut och konsumtionen går från störd till “det nya normala”. Mellan den störda konsumtion och de mer långsiktiga mönstren, kan man ana ännu en transformationsfas. 

Ja, pandemins effekter på konsumtionen har i mångt och mycket varit kopplad till effekterna av minskat resande, ökat hemarbete och social distansering – och snarare än minskad handel har konsumtionen förskjutits mellan kategorier. Frågan är vad som kommer hända när vi, i sinom tid, kan lägga pandemin bakom oss.

Konsumtionen kommer förvisso fortfarande vara påverkad på flera sätt under år fram över:

Frågan är hur effekterna av ökad rörlighet, i takt med att vaccinationsprogrammet, kommer påverka efterfrågan i olika branscher, samtidigt som de som haft en bra utveckling och under våren möter rekordsiffror kommer hantera situationen?

Amerikanska Best Buy, som liksom andra hemelektronikaktörer haft stora försäljningsökningar under pandemin, förväntar sig ett priskrig när konkurrenter försöker upprätthålla sina dopade försäljningssiffror under våren och sommaren. Företagets CFO, Matt Bilunas, sade på en pressträff häromveckan: “We anticipate more promotional pressure than we experienced this past year as inventory becomes more available and competition likely increases”.

Och samtidigt kommer branscher som lidit svårt under pandemin, som mode- och skor, behöva vara snabba att omsätta sina delvis gamla lager – innan konkurrenterna hinner före, särskilt som mode med stor sannolikhet kommer ta år att återhämta sig till 2019 års siffror. 

Som grädde på moset, har pandemin lett till att ännu fler branscher nått den inflection point där ehandelsandelen nått de 15-20% av branschens totala omsättning, där HUI Research visat att all tillväxt i en bransch under en period kommer från nätet, något som pekar på fortsatt förflyttning från offline till online. Postnords ebarometer som presenterades i veckan ger anledning till fortsatt optimering av butiksnäten under åren som kommer. 

Det betyder att vi även under 2021 och troligen även under 2022 kommer ha en störd konsumtion – där vi också fortsatt kan förvänta oss en fortsatt spännande utveckling inom handeln.

Tycker du att det är spännande saker som händer inom handeln och vill diskutera djupare med andra beslutsfattare? Retailomania Round Table är ett nätverk för beslutsfattare och ledande företrädare inom handeln där vi nu, på förfrågan undersöker möjligheterna att starta upp en ny grupp, allt för att öka deltagarnas insikter om utvecklingen inom handeln just nu. Läs mer här.

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Skriv ut
Share on email
Email