Skärmavbild 2021-02-22 kl. 17.34.30

Modebranschens transformation har bara börjat

Det har varit mycket fokus på den digitala transformationen – emedan det varit relativt tyst om hållbarhet och personalisering liksom andra utvecklingstrender under det senaste året. På en marknad som många förespår minska ytterligare – och från en position där 56% av de globala modeföretagen inte visade vinst redan 2018, blir det kanske svårt att hantera ytterligare parametrar. Men troligen nödvändigt. Bortsett från ökad andel e-handel ligger även nya aktörer, direct to consumer, Amazon, personalisering och recommerce i korten för framtidens modehandel. 

Pandemin är fortfarande långt ifrån över och samtidigt som positiva nyheter i form av vaccinationsprogram kommer löpande, så gör också sig, nyheter om mutationer med delvis andra egenskaper som påverkar den totala bilden, sig påminda. Från USA som nu förlorat en halv miljon i pandemin säger Fauci att munskydd kan bli nödvändiga även 2022 och oaktat debatten om munskyddens effektivitet, är det en signal om att vi de facto fortfarande är i ett maratonlopp.

Fortsatt minskad marknad för mode. Flera bedömare ser ett fortsatt minskat behov av mode framgent, både som en del av pandemins utdragna förlopp, men också som en konsekvens av långsiktigt förändrade beteenden med en högre andel hemarbete. McKinsey har en hel del intressanta tankar om detta såväl i The State of Fashion från senhösten men också från New Your Fashion Week. Värt att notera är också modebranschen och inte minst lyxsegmentets beroende av turismen och att denna inte kommer återhämta sig förrän tidigast 2023-2024.

Digital transformation och DTC – som en del av den digitala transformationen finns också de olika digitala kanalernas tillväxt med alltifrån DTC och den andel market places kommer ha i framtiden. Även Amazon har visat intresse för att bearbeta modemarknaden på riktigt inklusive egna modeshowen Making the Cut tillsammans med Naomi Campbell . De ursprungliga kedjorna måste hitta en balans mellan sin fysiska och digitala affär, där den förstnämnda minskar marknadsföringskostnaderna samtidigt som den digitala kanalen har andra försäljningskostnader och extra kostnader för returer.

Recommerce – ett samlingsbegrepp för Second hand, hyrtjänster och abonnemang kommer enligt analysföretaget Cohen att öka från 7% av den totala marknaden för mode 2020 till 14% 2024.

År 2020 års utgåva av ThredUp report pekar mot att den totala marknaden för second hand vid samma tid är 64 miljarder dollar. Jag skrev om några av de koncept som erbjuder second hand med ett modernt kundmöte i min artikel om “Återvinnare” här på Retailomania.se.

Samtidigt som man ska vara försiktig med att gissa om enskilda nyheters påverkan på en marknad, vilket bilden ovan visar, så ska man inte heller underskatta de kombinerade effekterna av en kontinuerlig utveckling över tid som till slut når en kritisk massa eller tipping point.

Bilden ovan kommer från Deloitte Digital från sommaren 2020, som också pekar på ytterligare en trend med “Fully customized” – där plaggen tillverkas on demand, kanske med delvis nya produktionstekniker inkluderande till exempel limmade “sömmar”, för att underlätta produktionen.

Lägg till nya snabbväxande lågprisutmanare såsom Lager 157 men också kinesiska aktörer som förr eller senare kommer leta sig ut mot de Europeiska marknaderna och utvecklingen inom modebranschen är sammantaget upplagd för en perfekt storm, där vare sig kortsiktiga ökningar i konsumenternas positivitet inför framtiden, vare pandemins slut eller digitala initiativ innebär en självklar väg mot fortsatt tillväxt.

Med tanke på modebranschens andel av våra köpcentrum och stadskärnor har utvecklingen inom denna bransch en påverkan på platsens attraktivitet. Alla som är aktiva inom handeln gör därmed klokt i att noga följa förutsättningarna och utvecklingen inom branschen.

Tycker du att det är spännande saker som händer inom handeln och vill diskutera djupare med andra beslutsfattare? Retailomania Round Table är ett nätverk för beslutsfattare och ledande företrädare inom handeln där vi nu, på förfrågan undersöker möjligheterna att starta upp en ny grupp, allt för att öka deltagarnas insikter om utvecklingen inom handeln just nu. Läs mer här.

 

 

 

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Skriv ut
Share on email
Email