Coronaledarskap – ansvar, ledarskap, information och actions

Idag träffades Retailomania Roundtable för årets första nätverksträff – gruppen består av VD:ar och andra ledande företrädare för några av Sveriges största kedjor samt varumärkesägare inom retail. Syftet är att utbyta erfarenheter och tillsammans spana framåt mot vad som är skillnaden som gör skillnaden i framtidens retail. Idag var mötet extremt vältajmat utifrån att vi också kunde dela actions angående den uppseglande Coronaepidemin.  Brexitkris, Coronakris,

Läs mer »

Krishantering för retail och varumärken – vad vi kan lära oss av tidigare kriser.

Kommer detta kallas Coronakrisen i historieböckerna? Det är hursomhelst inte första gången som världen går in i en snabbt eskalerande ekonomisk kris och troligen även en recession. Under hela civilisationen har ekonomin vuxit och krympt med cykliska intervaller. Bara under min egen livstid kan jag räkna upp en handfull allvarliga ekonomiska kriser – 70-talets oljekris, den svarta måndagen 1987 när Dow Jones föll 22,6% på

Läs mer »

Att skapa upplevelser i handeln

Idag kan nästan ingen lansera ett nytt koncept utan att kommentera om att man har som mål att skapa en upplevelse. Även de aktörer som har uppenbara utmaningar med att hantera det nuvarande förändringstrycket i detaljhandeln brukar,  på ett eller annat sätt, ändå försöka få med butiksupplevelsen när de förklarar hur de ska vända utvecklingen. Men hur många av de besök vi gör i handeln

Läs mer »

Är Coronaviruset en svart svan för retail?

En del av förändringarna i detaljhandeln, som förefaller disruptiva och plötsliga – såsom till exempel effekterna av e-handelns tillväxt. Denna tillväxt har ju emellertid skett under lång tid och varit tydlig redan sedan millenieskiftet. Att det sedan finns händelseskeden som är mer intensiva när andelen e-handel passerar en kritisk massa i vissa branscher är en annan sak. Samma sak med hållbarhetsfrågan. Även när jag var

Läs mer »

Sporthandelns framtid

Sporthandeln har på samma sätt som resten av detaljhandeln förändrats kraftigt de senaste decennierna – inte minst som en följd av digitaliseringen som möjliggjort nischkoncept och att varumärkena själva säljer direkt till konsumenterna. Sporthandeln är också påverkad av flera av de drivkrafter som nu gör att det sker omvälvande förändringar inom modesegmentet. Mycket tyder på att förändringstakten kommer öka kommande år. En fantastisk marknad i

Läs mer »

Vinna eller försvinna – att bedöma framtidsutsikterna för ett retailföretag

På en stor marknad som USA blir skalan helt annorlunda än här i Sverige, både i upp- och nedgång. Sedan 2008, då LehmanBrotherskraschen ändrade förutsättningarna för att finansiera verksamheter, samtidigt som digitaliseringen och e-handeln började ta andelar har fler än 56000 butiker eller 10,7% av det totala butiksbeståndet stängt. Kreditbedömningsföretaget Euler Hermes skriver i rapporten med det ödesmättade namnet,  Retail in the US, Towards Destructive Destruction att

Läs mer »