Stolthet och tillfredställelse skapar olika köpimpulser

Även om positiva känslor av alla slag ofta har klumpats ihop i allmänna kategorier som “lycka” eller “gott humör”, har forskare funnit att olika positiva känslor hade drastiskt olika effekter, inklusive att göra vissa produkter något mindre tilltalande. Det är till exempel skillnad mellan en stolt konsument och en konsument som är nöjd – i valet och hur man prioriterar. “Tidigare forskning visar att positiva känslor

Läs mer »

“Historien upprepar inte sig själv, men den rimmar” – 20-talets förändrade förutsättningar

“Historien upprepar inte sig själv, men den rimmar” är ett citat som ofta tillskrivs Mark Twain och det finns flera slumpartade kopplingar till den tidiga 1900-talshistorien och den pandemin vi just nu genomlider kan såklart betraktas som ett eko av Spanska sjukan som härjade kontinenterna för nästan exakt 100 år sedan. Den rusning som Gamestop-aktien, genom vad som närmast kan kallas börsmanipulation och rusningen i

Läs mer »

Planerade spontanköp som ett sätt att öka kundnöjdheten

Forskare har kunna visa att spontanköp inte är så spontana som det verkar, utan att många konsumenter har en mental budget att använda inför ett köp, oavsett vad det egentliga behovet är. Dessa mentala budgetar kallas “in-store slack” och har studerats genom att fråga konsumenter vad de planerade att köpa, hur mycket de förväntade sig att spendera på de planerade produkterna och hur mycket de förväntade

Läs mer »

Modebranschens transformation har bara börjat

Det har varit mycket fokus på den digitala transformationen – emedan det varit relativt tyst om hållbarhet och personalisering liksom andra utvecklingstrender under det senaste året. På en marknad som många förespår minska ytterligare – och från en position där 56% av de globala modeföretagen inte visade vinst redan 2018, blir det kanske svårt att hantera ytterligare parametrar. Men troligen nödvändigt. Bortsett från ökad andel

Läs mer »

Gammal är äldst – Walmart utmanar Amazons digitala ledarskap

Under de senaste decenniet har digitala snabbväxare som Amazon, Alibaba och JD.com stått i fokus när man diskuterar framtidens företag. Många av 1900-talets jättar har fått se sina marknadsandelar minska och blivit undanträngda, när dessa och andra nya aktörer växt och frodats. Det har inte alls handlat om att konsumenterna inte velat handla, det handlar bara om att nykomlingarna varit bättre än alternativet. Men det

Läs mer »

Är Retail Therapy anledningen att handeln som helhet inte tappat mer?

Detaljhandelns utveckling under 2020 har varit starkt påverkad av pandemin och det har funnits en stark förskjutning av konsumtionen både från restaurang och till daglivaruhandeln, men också mellan sällanköpsbranscherna. Alla branscher som är beroende av socialt sammanhang, såsom mode, har drabbats hårt emedan de som jobbat med kategorier relaterat till hemmet och hälsa, har ökat. Trots ett år som präglats av stor osäkerhet, har konsumtionen

Läs mer »