Round Table

Man brukar säga att det är ensamt på toppen, men det behöver inte vara det.

Retailomania Round Table består av deltagare med ledande befattningar inom, eller med anknytning till handeln, som träffas med jämna mellanrum, för att dela erfarenheter och använda den samlade kompetensen i gruppen för att stötta varandra i att hantera den transformation som detaljhandeln nu genomgår.

Har du en ledande befattning och har ett brinnande intresse för utveckling och tycker att det låter intressant? På förfrågan startar vi nu upp en andra grupp av Retailomania Roundtable och tar emot intresseanmälningar från dig som är intresserad av framtidens handel och konsumtion. 

Vad gör vi i Retailomania Round Table? 

  • Under fyra dagar per år, bjuder Retailomania in till en kombinerad workshop och föreläsningsdag om aktuella frågor inom handel, konsumenttrender och konsumtion. Är du intresserad av vad som skrivs på Retailomania.se är du intresserad av vad vi pratar om här. Med hjälp av en blandning av trendbriefingar, externa gäster och deltagarna själva skapar vi insikter inom kritiska områden. Programmet för varje dag är uppdaterat för att passa det aktuella läget – som ju förändras från vecka till vecka just nu. (Vi strävar efter att träffas fysiskt så snart det går, men även våra digitala möten har varit givande.) Utöver detta har vi kontakt mellan träffarna, när anledning finns och Retailomania hjälper till att sprida intressanta rapporter, för egen läsning när tid och intresse finns. 
  • 1-2 av deltagarna får varje gång möjlighet att använda gruppen för att få feedback inom ramen för sin egen verksamhet, alltså att använda gruppens samlade erfarenhet som konsulter. Medlemmarna har tystnadsplikt sinsemellan, vilket möjliggör öppna diskussioner om de frågor som verkligen räknas.
  • Verksamheten utvecklas inom ramen för gruppens behov och önskemål. Till exempel finns önskemål om att anordna inspirationsresor när situationen i världen så tillåter.  
För vem passar Round Table?

Nätverket finns till för dig som har en ledande befattning inom, eller med anknytning till handeln och arbetar på ledningsgruppsnivå eller på styrelse/ägarnivå. Vilken bransch eller om det är online, offline, varumärke eller annan del av handeln har inte visat sig påverka innehållet i diskussionen. Nyfikenhet och en vilja att vara en del av framtiden är viktigare.

Retailomania ansvarar för att gruppens erfarenhetsnivå, bredd i erfarenhet och personkemi blir rätt för att kunna föra konstruktiva diskussioner, samt att det inte finns konkurrerande intressen i samma grupp. Vi tillåter inte heller direkt försäljning från externa föredragshållare, då vi vet att beslutsfattare får tillräckligt med erbjudanden i sin vardag.

Vad är förutsättningarna?

Intresseanmälningar följs upp genom personligt samtal för att säkerställa att gruppen får rätt sammansättning och att deltagarna har den information de behöver, för att sätta av tid för de fyra träffarna under året.

  • Retailomania säkerställer vi att de fyra datumen per år får plats i allas kalendrar. Så snart som möjligt håller vi ett presentationsmöte som inte räknas in i de fyra träffarna.
  • Deltagandet kostar 20 Tkr exklusive moms för ett års medlemskap. 
  • Deltagarna i Retailomania Roundtable har 10% rabatt på alla tjänster inom rekrytering och rådgivning från We Hunt For Heads.
Erfarenheterna från första gruppen

Den första Retailomania Round Table-gruppen är nu inne på sitt andra år av nätverkande och består av nio personer som arbetare som VD, COO, styrelseledamot, Retail Director eller Business Development Director inom kedjor, ehandlare och varumärke med egen distribution. Det visar sig också att utmaningarna och de frågor man behöver bevaka är relativt lika oavsett om man jobbar i lågprissegmentet, franchisekedja, e-handlare eller har att skapa egna kollektioner som man säljer via market places, egen ehandel och återförsäljare. Det visar sig också att även om man arbetar med hemelektronik, mode, kosmetik eller optik så kan man ha utbyte över branschgränserna. Detaljhandelns utmaningar är desamma för alla – särskilt i en transformationsfas. 

Under den sista turbulenta tiden har vi diskuterat och utbytt erfarenheter om försäljningstakt, andel online/offline, ledtider i logistik, Amazon, Covid-effekter och framtidens fysiska koncept. Vi har också haft möjligheter att ta del av varandras utmaningar rent praktiskt och några av deltagarna har bjudit in gruppen till att ge feedback på ett projekt eller utmaning, av små och stora mått. Nu väntar vi på att pandemin ska klinga av och flera av deltagarna har uttryckt önskemål för att åka på inspirations- och spaningsresor till någon av våra Europeiska storstäder för att också se nya och spännande koncept, tillsammans.

Anmäl intresse med en kort presentation av dig själv till magnus.ohlsson@retailomania.se, så återkommer vi med mer information om hur du kan bli en del av en Retailomania Round Table!