Skärmavbild 2020-05-15 kl. 18.29.42

“They say that in life there are only two things which are certain; taxes and death”

Citatet ovan sägs häröra från Benjamin Franklin och blir allt mer aktuellt. Vilka överlever Covid.-19? Det står nu tämligen klart att den snabba återhämtningen som var förhoppningen för någon månad sedan troligen inte kommer ske – utan att vi nu ser ett utdraget scenario framför oss. Tiden att nå flockimmunitet tar mycket längre än förväntat och trots stora umbäranden har Spanien nu bara 5% av befolkningen immunitet. I Belgien är samma siffra 6%, mot 3% för sex veckor sedan. De finansiella systemen är självfallet inte dimensionerade för detta mycket ännu oförutsägbara scenario. Den amerikanska utvecklingen är särskilt oroande, utifrån att USA är en av världens ekonomiska motorer, som nu riskerar 20% arbetslöshet. Västvärldens ständiga kontrahenter Ryssland och Kina använder situationen för att flytta fram sina positioner – Kina i synnerhet – och såväl Regeringen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Säkerhetspolisen, varnar för desinformationsoperationer och infodemier från dessa statliga aktörer, i syfte att skapa splittring och misstro mot våra myndigheter. För de som trodde att några månaders permitteringsstöd skulle innebära räddningen för företag som i grunden vare sig hade kassa eller rätt affärsidé står det klart att Golgatavandringen bara börjat.

Kina har därtill bedömts agera offensivt med uppköp av företag i väst, inte minst i Sverige, vilket är särskilt allvarligt när man upphandlar infrastruktur såsom hamnar – som har betydelse för vår varuförsörjning och därmed vårt nationella oberoende.

I USA försvann 20,5 miljoner jobb i April. Wall Street Journal målar upp en dyster bild: “The country has lost every job created since The Great Recession.# Artikeln kräver registrering men videon är en bra sammanfattning. Forbes skriver att den senaste händelsen med motsvarande följdverkningar för detaljhandeln var Andra Världskriget. Följdverkningarna av Covid-19 börjar sakta sjunka in.

Läget är minst sagt oroande.

Tre chockvågor att hantera framgent

I den utmärkta artikeln Will Covid-19 be the End of Retail — Or Mark an Overdue Reset? (som jag betraktar som obligatorisk läsning) beskrivs på ett pedagogiskt sätt de tre chocker som detaljhandeln nu kommer genomgå – där vi nu är i första fasen i form av likviditetschock, därefter följer en efterfrågechock, i form av minskad efterfrågan och slutligen en omställning i form av anpassning till nya konsumentbeteenden som inte bara är kortsiktiga. När det gäller de överlager i sällanköpsbranschen, som uppstått med försäljningstappet under Q1 och Q2, så bedömer man enligt nedan: 

We expect retailers to take one of two approaches to address their inventory concerns.

  • Box up inventory for next year: Many retailers are simply putting away spring/summer merchandise and plan to sell it in 2021. However, this may not be an option for retailers in need of the short term cash boost from inventory liquidation.
  • Mass liquidation: We are already seeing discounting at record levels online (luxury discounting is up 123% and general retail discounting is up 43%). The most visible discounting may happen in stores as retailers use liquidation sales as a source of cash and lure consumers back to physical stores.

Detta drabbar såklart modebranschen hårdast – de som gick in i krisen med högst transformationstryck och även de som har störst andel varor med en efterfrågan som är känslig utifrån säsong och väder.

Hela modebranschen var redan innan Covid-19 inbegripen i en större omställning där det redan, oaktat överproduktionen på ungefär 30%, också fanns en mycket aktiv hållbarhetsdiskussion. Boston Consulting Group har tillsammans med Sustainable Apparel Coalition och Higg Co, släppt en rapport omkring hållbarhetsfrågan efter pandemin.

Sarah Willersdorf, BCG’s partner och Global Head of Luxury säger i en artikel i Forbes: “The fashion and luxury industries together are the most negatively impacted of all in consumer goods,” says 

“We are looking at sales being down 30%-to-40% globally. Most companies are just trying to survive by focusing on protecting their people and also their cash and liquidity.” 

It’s strained the industry almost to the breaking point. BCG’s research finds that 86% of the more than 500 manufacturers surveyed have been severely impacted by canceled or suspended orders and 40% are struggling to pay employees and their suppliers.”

Det betyder också att ett stort antal leverantörer kommer få betalningsproblem och duka under i efterfrågechocken under kommande halvår, när västvärldens modeaktörer inte lägger order i den takt man är vana vid.

Globala strategiska kraftmätningar

Parallellt med att samhället i stort, näringslivet i allmänhet, handeln och konsumenterna ställer om för att anpassa sig efter de nya förhållandena diskuterar The Economist i en rapport (Geopolitics after Covid-19:is the pandemic a turning point? ) “There will be a questioning of dependence on supply chains from China, which led to a global supply-side shock in the first quarter of 2020, when Hubei province was under lockdown. Many countries and companies are likely to review their dependence on China for vital products and to take steps to diversify their supply lines and increase national resilience. The pandemic is likely to intensify an existing impulse towards greater national self-sufficiency, but reshoring and localising production will have economic and political limits and will also take time.”

Ett liknande tema, men med fokus på livsmedelsförsörjningen, hade Totalförsvarsstiftelsens grundare Freddy Jönsson Hanberg när han i magasinet Fri Värld skrev om behovet av en nationell samling omkring beredskapsfrågan: “Staten måste bygga upp en verktygslåda för försörjningsberedskapen som nyttjar samtliga verktyg: beredskapslagring, självförsörjning, förbrukningsdämpning och ransonering och som är flexibel längs hela krisskalan.”

Vi har hört företrädare för Regeringen säga att vi bara är i början på något som kommer påverka oss under lång tid. I det fall det också blir en mer långsiktig förändring av efterfrågan är det inte orimligt att anta att det kommer kräva en prioritering av hur stödinsatserna placeras – och att man inte kan dra alla över en kam. Jag har personligen svårt att argumentera för att stötta aktörer inom handeln i ett perspektiv som sträcker sig över Q3. Om man inte hittat sin roll i sammanhanget tills dess så får man nog dessvärre ta ner fanan. Vissa branscher kommer oundvikligen att minska i omfattning i en långvarig kris och om fast fashion i allt större utsträckning digitaliseras och kompletteras med second hand och slow fashion, kommer en stor del av dagens köpcentrum bli något annat på andra sidan krisen. Det är en realitet man inte kan blunda för.

Författaren och retailspanaren Doug Stephens från Kanada, som jag kommer att ha nöjet att intervjua för NCSC:s räkning under veckan som kommer uttrycker det krasst: “Post-Covid retail landscape – there’s no way to candy-coat how much fallout there will be.”

 


Följ med på måndagens Live med Handelsrådet och ställ frågor till säkerhets- och underrättelseexperten Ulv Rohdin, med ett förflutet på SÄPO omkring hur man bäst organiserar sin omvärldsbevakning.


Idag kom också veckans andra avsnitt i Detaljhandelspodden ut. 

I det femte avsnittet delar Magnus Ohlsson och Jonas Arnberg med sig av sina spaningar från veckan som gått. De gästas dessutom av Christian Resell, VD på Maze Interior, och pratar om inredningsbranschens förutsättningar, D2C, kanalstrategi och hur man som leverantör ser på återförsäljare som är online respektive offline.

 

 

 

 

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Skriv ut
Share on email
Email