Tjänster

Digital Workshop – Efter Corona
 
Coronakrisen påverkar hela handeln och kommer så göra under lång tid framöver. För de flesta innebär krisen många utmaningar, emedan det för andra – i rätt position och i rätt branscher, så långt varit en möjlighet. Men så långt har Coronakrisen i mångt och mycket accelererat en utveckling som redan varit på gång. We Hunt For Heads/Retailomania har satt samman ett digitalt workshopformat för aktörer inom retail, som vill ha verktyg och beslutsunderlag för att positionera sig inför krisens utgång, där det också redan finns en hel del att lära av hur konsumenter agerat under och efter krisens akuta förlopp.
 
Ur innehållet:
Pre- Corona – vad var på väg att hända i långsiktiga trender?
Krisens anatomi – vad finns att lära av tidigare kriser
Konsumentbeteende under kris
Marknadskommunikation – strategi och taktik
Återhämtningen – vad kan vi lära av Kinas återgång efter krisen – vilka beteenden blev förändrade och vilka var kortsiktiga effekter. Vilka branscher påverkades mest i den akuta fasen?
 
Workshopens längd är tre timmar men kan anpassas och utvecklas efter behov. 
Riskbedömning
 
Retail och Ecommerceaktörer gick in i 2020 med vitt skilda möjligheter att hantera de utmaningar som fanns med den digitala transformationen. Olika branscher och företag har vitt skilda förutsättningar att kunna hantera utvecklingen av Coronaepidemim. Vi kan hjälpa till att riskbedöma företag utifrån en modell där vi analyserar både ekonomiska förutsättningar utifrån branschutvecklingen i det korta perspektivet och erfarenhet från andra marknader under Covid-19, varumärkesstyrka, ledning, tidigare strategier och ägarnas förutsättningar för att kunna agera i den nuvarande krisen.